Błogosławieństwo lourdzkie

Na zakończenie Misji Świętych w naszej parafii, w niedzielę odpustową o godz. 15.00 (24.06) zostanie udzielone błogosławieństwo lourdzkie dla rodzin. Misjonarz ojciec Henryk Kałuża SVD zaprasza nie tylko parafian z Łag. Wielkich, ale również mieszkańców sąsiednich parafii, krewnych, znajomych do udziału w popołudniowym nabożeństwie.